Forumregels

Laatste nieuws & mededelingen over de ontwikkelingen van het TJVSupportersforum
Post Reply
User avatar
TJVSFAdmin
Site Admin
Posts: 79
Joined: Wed Sep 02, 2020 2:41 am

Forumregels

Post by TJVSFAdmin »

Door deel te nemen aan dit forum, verklaar jij je automatisch akkoord met deze richtlijnen. Deze richtlijnen zijn niet definitief, en kunnen te allen tijde - hetzij op initiatief van de site beheerders, hetzij op verzoek van gebruikers - worden aangepast.

Update 29 september 2020


1. Forum regels

- Berichten moeten geplaatst worden in de daarvoor bedoelde fora. Iedere gebruiker wordt geacht de forum omschrijving te lezen voordat hij of zij
een bericht plaatst.

- Gebruikers dienen hun berichten zo te formuleren dat direct duidelijk is wat ermee bedoeld wordt, ook de titel dient aan te geven waar het
bericht betrekking op heeft.

Voorbeelden van foutieve titels:

1. Hoe moet dit.
2. Wedstrijd

Voorbeelden van correcte titels:

1. Hoe standaard-emoticons wijzigen
2. Parijs-Roubaix 2020

- Gebruikers dienen hun berichten zo te formuleren dat deze respectvol zijn ten aanzien van de andere gebruikers. Flaming of andere vormen van
beledigingen zijn niet toegestaan.
- Gebruikers dienen rekening te houden met de soort bezoekers op dit forum. Het plaatsen van pornografische, aanstootgevende teksten of illegale
(bijv. warez) links, plaatjes etc. wordt niet getolereerd.
- Racisme - op welke manier dan ook - hoort niet thuis op deze fora, en is grond voor onmiddellijke weigering van de gebruiker die inbreuk pleegt op
deze regel. Wij pleiten voor verdraagzaamheid over alle grenzen van rasverschillen, geslachten en/of meningen.
- Gebruikers zijn verplicht normaal geschreven teksten te plaatsen in hun bericht of onderwerp. Hieronder wordt verstaan dat een gebruiker geen
berichten plaats met alleen maar grote getallen emoticons, alleen maar extreem grote of extreem kleine tekst of berichten volledig in hoofdletters
of breezer taal. Tevens wordt het overvloedig gebruik van leestekens niet gewaardeerd. Hieronder wordt verstaan het herhaaldelijk gebruiken van
bijv. !! of ?? tekens.

- Quoten is alleen toegestaan wanneer dit een functie heeft, niet gerelateerde regels in de quote dienen verwijderd te worden.
- Uberquoten is niet toegestaan. Berichten met meer dan 2 quotes van vorige berichten worden verwijderd.
- Spam is onder geen beding toegestaan. Gebruikers die zich schuldig maken aan spamming zullen worden gewaarschuwd en hun berichten worden
verwijderd.

- Het is op het tjvsupportersforum niet toegestaan om reclame te maken zonder dit te overleggen met de admin(s)
- De beheerders behouden zich het recht voor om berichten en onderwerpen zonder notificatie aan de gebruiker te verwijderen of te bewerken.
- Berichten met aanstootgevende, laster, spam etc. worden naar eigen inzicht verwijderd. Het bepalen of iets valt onder deze categorie wordt
bepaald door de beheerder en niet door de gebruiker.

Deze forum regels gelden ook voor het gebruik van het Privé Berichten Systeem.

2. Onderschrift / Handtekening

- Onderschriften mogen maximaal bestaan uit 5 regels tekst, 1 regel tekst is de breedte van een scherm op maximaal 800 pixels breed in middel of
normale lettergrootte. De volgende combinatie’s zijn toegestaan:

a. 1 plaatje van 60 pixels hoog & 468 pixels breed (normaal banner formaat) en met een maximum van 10kb grote. Hierbij mag 1 regel tekst
geplaatst worden met een klein lettertype formaat.
b. onderschriften met een plaatje van 30 pixels hoog mogen een maximum van 3 regels plaatsen met een klein lettertype formaat.
c. onderschriften met een plaatje van 15 pixels hoog mogen een maximum van 3 regels plaatsen met een normaal lettertype formaat.
d. Tekst lettertype formaten moeten tussen de 9 en 12 pixels hoog zijn. Teksten in onderschriften moeten tevens voldoen aan dezelfde regels als de
bericht teksten (1.d/e/f).
e. Links zijn toegestaan mits deze geen commercieel, concurrerend of aanstootgevende sites vertegenwoordigen. Links van dien aard worden
verwijderd uit het onderschrift.

3. Avatars

- Gebruiker is toegestaan om een avatar te gebruiken. Gebruiker heeft de mogelijkheid om een avatar te linken vanaf een andere site, mits de
gebruiker hier toestemming voor heeft gekregen. Zonder toestemming wordt de avatar verwijderd uit het profiel.
- Gebruikers avatar moet voldoen aan de volgende eisen. De avatar mag niet groter zijn dan 100x100 pixels, geen animatie bevatten, mag niet lijken
op een status-indicatie van een administrator of moderator, mag niet groter zijn dan 10kb en moet een hoge constante verbinding hebben in geval
van linking. Avatar gelinkt vanaf trage site of avatars die herhaaldelijk fout ingeladen worden zullen verwijderd worden uit het gebruikersprofiel.

4. Account / Profiel

- Een account op het tjvsupportersforum is persoonsgebonden en mag onder geen beding uitgeleend of worden gebruikt door een andere gebruiker
dan de oorspronkelijke aanvrager.
- Een account wordt herkend aan een uniek nummer en gebruikersnaam. Een gebruiker mag zijn gebruikersnaam niet laten veranderen, tenzij hier
gegronde reden voor zijn.
- Gebruik van meerdere accounts door één persoon is niet toegestaan. Het laatst geactiveerde account zal worden verwijderd.
- TJVSforum behoud het recht om een inactief account welke tenminste 6 maanden niet is gebruikt zonder notificatie te verwijderen.

5. Copyright

- Gebruiker wordt dringend verzocht om het copyright zoals in de standaard subSilver template onderin te zien is, niet te verwijderen. Deze moet
duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn en teruglinken naar TJVSupportersforum.eu
- Gebruikers die het copyright verwijderen of niet op hun eigen template plaatsen, zullen hier geen support krijgen. Het tijdelijk terugplaatsen van
het copyright en daarna verwijderen zal in de toekomst geen support betekenen.
- Ditzelfde geldt voor de copyrights van eventuele mods.
Post Reply